Kreowanie rzeczywistości – Na czym polega?

kreowanie rzeczywistosci poznaj siebie blog 675x450 1

Każde wydarzenie jest efektem wszechzwiązku zdarzeń. Cudowne pojawanie się niezwykłych sytuacji w naszym życiu, nie jest dziełem przypadku, a skutkiem nawet nieświadomego kreowania rzeczywistości.

To na czym się skupiamy przybliża nas do nowopowstałej wersji rzeczywistości. Jest to ta sama rzeczywistość, którą teraz doświadczasz, a jedynie poszerzona o wybrane przez Ciebie aspekty.

To pewne odzwierciedlenie kreowania własnej rzeczywistości za pomocą myśli. To o czym myślimy, przydarza się nam.

Jedno wydarzenie z udziałem grupy ludzi, jest w subiektywnym odczuciu innym doświadczeniem dla każdego uczestnika z osobna.

1. Na czym polega kreowanie rzeczywistości?

Każdego dnia spotykamy się z wieloma sytuacjami, które mają wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Wielu z Was na pewno spotkało się z sytuacją, kiedy zostaliście sprowadzeni na ziemię przez czyjś światopogląd lub spotkała Was bardzo miła sytuacja.

Żadna z reprezentacji doświadczenia, nie musi Waszym dziełem. To nie ma znaczenia. Środowisko w jakim się obracasz, jest fizyczną reprezentacją Twoich projekcji mentalnych.

W każdej chwili swojego życia jesteśmy bezpośrednio połączeni ze wszystkim, na wielu wielu poziomach i płaszczyznach rzeczywistości. Każde przyszłe zdarzenie, klaruje się w przestrzeni wariantów zgodnie z prawem rezonansu

To znaczy, że w każdej chwili naszego życia, wymienamy się informacjami z naszym otoczeniem. Zatem, w jaki sposób powstają przyszłe zdarzenia?

2. Jak kreować rzeczywistość za pomocą myśli?

Wydarzenie powstaje na bazie dopasowania do siebie, wszelkich możliwych postaw i myśli tak, aby mogły spotkać się ze sobą, by doświadczyć zbiorowej świadomości.

Osoby o podobnych przekonaniach i ideach tworzą świadomość zbiorową.

Podobne nie oznacza takie same, lecz zgodne ze sobą np. przyjmujesz postawę walki przekonaniem lub obrony przed czyimś przekonaniem itd.

Możesz być czasem w ogóle poza danym doświadczeniem, ponieważ może być Ci to obojętne. To znaczy, że nie jest Ci już potrzebne. Rozumiesz jego sens, dlatego nie stajesz po żadnej stronie.

Prawda broni się sama. Prawda, leży po stronie racji. Czyli znajduje się pomiędzy walką o posiadanie racji. Oznacza to, że jest neutralna. Jest poza racją, poza dobrem i złem.

Prawda jest czystym doświadczeniem. Nie generuje nadmiernego potencjału naszych myśli, który później trzeba wyrównać. Świadomość tego pozwala zrozumieć konkretne doświadczenie.

3. Świadome kreowanie rzeczywistości

Zwracaj jak najczęściej uwagę na swoje reakcje. Postaraj się poznać swoje negatywne cechy i emocje. To wszystko ma podłoże w tym, jak myślisz o sobie samym.

Aby wygenerować jakąkolwiek zmienną, potrzebujemy naszej świadomości. Zmienną jest myśl, jednak myśli pojawiają się w naszym umyśle samoistnie. 

Wielu nauczycieli duchowych zwraca uwagę na myśli podczas kreowania własnej rzeczywistości. To, że akurat w tej chwili nie są one adekwatne do tego czym się zajmujesz, wcale nie odejmuje im wagi.

Prawdopodobnie wygenerowałaś je wcześniej. W jaki sposób? Poprzez stworzenie definicji, gdyż właśnie do niej potrzebujemy naszych emocji i energii mentalnej swojego umysłu.

kreacja rzeczywistości, człowiek z wieloma możliwościami

Elementem kreowania własnej rzeczywistości jest zuważanie korelacji między doświadczeniem, a tym co postrzegamy.

4. Nieświadome kreowanie rzeczywistości

To, w co wierzymy tworzy system naszych przekonań. Składamy się też z nieuświadomionych wzorcó zachowań, które zaczerpnęliśmy z dzieciństwa lub własnego środowiska.

Mózg nie odróżnia swoich doświadczeń od doświadczeń innych. 

Oznacza to, że wszystko co obserwujemy jest jednocześnie czyimś i naszym doświadczeniem, które potem wprowadzane jest do naszej podświadomości np. w postaci nawyku.

Kreowanie własnej rzeczywistości to świadomość tego procesu. Pozwala to na lepszą selektywność informacji i wspomaga proces uczenia. Nasz mózg jest nieustannym rejestratorem otaczającej nas rzeczywistości. 

Daje nam to świadectwo wolnej woli. Zawsze posiadamy wybór czy chcemy się zmienić lub dopasować do środowiska.

Wracając do świadomości, jest ona tym co w nas odkryte. Cała reszta to nasze lęki, rzeczy których w sobie nie akceptujemy, jak i wszystko to o czym chcielibyśmy zapomnieć.

5. Kreowanie rzeczywistości – od czego zacząć?

Z całą pewnością można stwierdzić, że kreacja rzeczywistości sprowadza się przede wszystkim do skupienia się na własnym doświadczeniu.


Spróbuj poczuć w sobie chęć dążenia do realizacji czegoś, znajdź swój cel i podążaj za nim.


W tym konkretnym poście. Zaskoczyło mnie to, że odnalazłem sposób na to, żeby zyskać kontrolę nad rzeczywistością.

Pozostaje zatem pytanie: jak kreować nieświadomie kreujemy rzeczywistość? 

Ten wpis jest telegraficznym przewodnikiem obszernego tematu kreowania własnej rzeczywistości. To co będzie działać dla Ciebie, niekoniecznie musi być tak samo skuteczne dla kogoś innego. Ten wpis, również. 

Dlatego dla mnie będzie on wiecznym wstępem do kreowania własnej rzeczywistości, a to co zgłębiamy w sobie jest jej rozwinięciem.

6. Kreowanie rzeczywistości za pomocą myśli

To, co wypieramy do naszej podświadomości jest najczęstszym doświadczeniem naszej rzeczywistości. Strach jest tego idealnym przykładem. To co nosimy w głębi siebie, jest tym co jest obecne w naszym życiu i ma bezpośredni wpływ na kreowanie naszej rzeczywistości.

Ważnym elementem tej układanki jest wiara. Właśnie na niej opierają się nasze doświadczenia, ponieważ wierzymy w to, co widzimy. To co postrzegamy jest zbiorem naszych przekonań na temat otaczającej nas rzeczywistości. Więc, jeśli uważasz, że ktoś chce Cię oszukać, będziesz czuć się oszukiwany.

W efekcie tego, zostaniesz przez kogoś oszukany, ponieważ doprowadzisz do tego przez swoje zachowanie i nieświadomie przyzwolisz na bycie wykorzystanym przez innych.

Jeżeli obawiasz się o siebie, własne bezpieczeństwo czy swoją przyszłość to odczuwasz obawę, więc w odpowiedzi na to, pojawi się powód.

Wcale nie musi być on realny. Kreowanie rzeczywistości wyjaśnia, że w takiej sytuacji sami tworzymy problemy, które mogą się urzeczywistnić. Twoje odczucia w danej chwili stają się nową postawą wobec tego doświadczenia.

W efekcie tego pojawi się doświadczenie, które utwierdzi Cię w przekonaniu, że to co myślisz jest prawdziwe.

model kreowania rzeczywistości za pomocą myśli

7. Jak myśli wpływają na rzeczywistość?

Doświadczasz kreowanej przez siebie rzeczywistości i jednoczenie jesteś doświadczeniem dla kogoś innego. To jakie doświadczenia przyjmujesz do swojego życia, takie będziesz realizować.

Świadomie kreujesz własną rzeczywistość.

Człowiek jest sumą swoich doświadczeń. Według nauk o duchowości i religii, dusza jest zbiorem świadomości podzielonym przez ilość żywotów.

Dzięki niej mamy możliwość wyboru. Natomiast doświadczeniem jest to, czym jesteś w danej chwili. Ważna jest więc obecna postawa.

Postawa jest tym, co uważasz wobec siebie i świata. Gdy myślisz: nienawidzę siebie, jestem okropna, ludzie są okropni, jestem gruba, jestem biedny, jestem nieśmiały, nic mi się nie udaje, ludzie mnie nie lubią, mam krzywe zęby, jestem uległy.

Wyobraź sobie, że to wszystko jest zamówieniem o to, aby być tak odbieranym przez przez swoje otoczenie. W ten sposób myśli kreują naszą rzeczywistość.

Dusza akceptuje każde doświadczenie. Jest to jej domyślny plan działania. Zgadza się na wszystko, co jej się przydarzy.

Zgadza się na strach, cierpienie, ból, miłość, biedę i bogactwo. Co jest więc zamiarem duszy? Dusza ma pokazać nam jak traktować doświadczenie.

Mamy wolną wolę, lecz nie mamy możliwości wyboru doświadczenia, ponieważ sami jesteśmy doświadczeniem dla siebie. Więc jeśli chcesz przeżyć coś innego, stań się tym. Podejmij decyzję, obierz nową postawę i zacznij działać.

8. Kreowanie rzeczywistości w praktyce

W momencie tworzenia zamiaru /wysłania informacji w przestrzeń, dociera ona do nieskończonego pola wariantów, które znajdują się w określonej przez świadomość (lub nie) przyszłości.

Następnie dopasowuje się do jakości obecnych tam wariantów/wersji rzeczywistości. Później owa informacja wraca do przeszłości (uprzedniej teraźniejszości), reagując bezpośrednio na teraźniejszość, czyli tworząc nowe zdarzenie.

Jeśli tworzysz zamiar, rób to w celu uzyskania korzystnego efektu swoich działań. Czyli w celu uzyskania czegoś konkretnego, a nie z powodu odczuwanych emocji. Twój stan emocjonalny /stan bycia ma wpływ na okoliczności w jakich się znajdujesz lub znajdziesz. 

Nawet najmniejsze cele są istotne. Brak oczekiwań wcale nie oznacza braku chęci. Jest to jedynie wewnętrzna zgoda na działanie w wybranym przez nas kierunku. 

9. Pole wariantów

Twoje możliwości są nieograniczone. Każdy cel, który chcesz osiągnąć jest możliwy. Skupiaj się na możliwościach, a nie przeszkodach. Zaangażuj się w to, czego pragniesz.

Wszystkie możliwości znajdują się w nieskończonej przestrzeni wariantów. To, co wybierzesz jest jedną z możliwości do osiągnięcia Twojego celu. Ustal jasno swoje priorytety, które chcesz zrealizować najpierw.

Zgadzaj się na interakcje z tym, co znajduje się na drodze do zdobycia Twojego celu. Jeśli, potrzebujesz środków do celu, to skup się na ich zdobyciu. Posłużą one jako narzędzia do kreowania własnej rzeczywistości.

Zaangażuj się w to, co jest bieżącym celem. Wybierz jeden z pośród wielu wariantów, które mogą Ci go zagwarantować. Poznaj siebie na tyle, by wiedzieć czego chcesz od życia.

prawo przyciągania przykład kreowania rzeczywistości

10. Prawo przyciągania

Zrozumienie przepływu energii w naszym ciele i współgranie ze swoim najbliższym otoczeniem, pozwala efektywnie wykorzystać prawo przyciągania. Prawo przyciągania mówi o tym, że przyciągasz do swojego życia to z czym jesteś najbardziej zgodny.

Przykład prawa przyciągania

Blisko ponad 2,5 tysiąca lat temu, a dokładnie w 391 r. p.n.e. Grecki filozof, uczeń największego filozofa w historii starożytności Sokratesa (ur. 469-399 p.n.e), autora słynnego powiedzenia ‘wiem, że nic nie wiem’ i słynnej maksymy ‘poznaj samego siebie’ zapisanej w świątyni Apollina w Delfach był nauczycielem Arystotelesa.

Natomiast, Arystoteles (ur. 384-322 p.n.e),. wybitny filozof, który nauczał Aleksandra Wielkiego, dokonał odkrycia, że wieloryby i delfiny są ssakami. Autor dzieła filozoficznego ‘Metafizyka‘, które opisuje przyczyny i zasady funkcjonowania rzeczywistości.

Następnie powiązany z nimi Platon (skutek prawa przyciągania) stwierdził, że ‘podobne zmierza w kierunku podobnego’.

Innym przykładem prawa przyciągania jest ten artykuł. 

Samo to, że tutaj jesteś i to czytasz, jest efektem przyciągania twoich myśli i dostarczenia informacji zwrotnej w postaci artykułu o kreowaniu własnej rzeczywistości.

11. Podsumowanie o kreowaniu rzeczywistości

Możesz otrzymywać zapytania od wszechświata dotyczące Twojego udziału w danej kreacji. Nie zawsze może być ona zgodna z Tobą. To co przyciągasz, nie musi być dobre dla Ciebie.

Mogą pojawić się sytuacje kiedy otrzymasz propozycję, która nie jest korzystna lub odwraca uwagę od osiągnięcia celu. Świadome kreowanie rzeczywistości, opiera się na poznaniu siebie i zrozumieniu własnych celów.

Kreowanie rzeczywistości to tworzenie nowych możliwości rozwoju.

Stworzenie przekonania, że każdego dnia robisz coś nowego. To poznawanie siebie i własnej rzeczywistości oraz znajdowanie w tym wszystkim harmonii.

Kreowanie rzeczywistości to tak naprawdę wiedza o sobie samym, a co za tym idzie znajomość praw i możliwości dążenia do osiągnięcia obranego celu. Natomiast nauka jest narzędziem do tworzenia własnej rzeczywistości.

Kreowanie rzeczywistości to nie zabawa w pozytywne lub negatywne postrzeganie. Działając z poziomu swojego umysłu , definiujemy swoją rzeczywistość.

Jeżeli nie generujemy nadmiernego potencjału i działamy zgodnie z prawdą to jako dusza, obserwator, dokonujemy zamiarów działania w pełni zgodnych z naszą wolą.

Nie należy utożsamiać się zbytnio z własnym umysłem lecz używać go do oceny otaczającej nas rzeczywistości. Umysł służy do weryfikacji rzeczywistości, którą kreujemy.

Dzięki temu widzimy jak się czujemy i jakie mamy postawy wobec następnego doświadczenia. Mamy więc wspaniałą możliwość zmierzenia się z własnymi emocjami i przekonaniami.

W każdej chwili możemy skupić się na czymś innym. Odczuwać inne emocje, zmienić swoje postrzeganie i zacząć kreować nową rzeczywistość.

Wystarczy rozwijać się w obranym kierunku, zmienić przekonanie na temat tego co było i zająć się tym co jest teraz.

W efekcie tego, znajdziemy się w nowym doświadczeniu, które zawsze możemy opuścić i zaakceptować wszystko takie jak jest.

Mózg postrzega doświadczenia linearnie, opierając je na podstawie czasu. Na podtstawie praw fizyki kwantowej, tworzenie zamiaru jest ściśle uzależnione od naszego stanu bycia, czyli jakości emocji które generujemy.

Zobacz materiał video o tym jak kreować własną rzeczywistość. Wywiad z laureatem nagrody nobla Albertem Schweitzer’em.

1 comment
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
Wywiad diagnostyczny jak przeprowadzic wywiad 700x371 1

Wywiad diagnostyczny krok po kroku

Następny artykuł
Interpretacje testów psychologicznych. Rozmowa z psychologiem

Interpretacja SOC-29, INTE, NEO Pi-R, KPS, FCZ-KT

Powiązane artykuły