To wcale nie jest tak z kreowaniem rzeczywistości, że coś w magiczny sposób, pojawia się czy materializuje w naszym życiu. To wcale nie oznacza, że pojawiło się nagle i znikąd ani, że istnieje nie wiadomo gdzie, pośród nieskończonej ilości równoległych rzeczywistości. To na czym się skupiamy przybliża nas do tego. A to, co o tym myślimy, przydarza się nam. Jedno wydarzenie z udziałem grupy ludzi, będzie innym doświadczeniem dla każdego z nich.

Wpływ myśli na rzeczywistość

To, co wypieramy do naszej podświadomości, jest jedną z częstych sytuacji, które doświadczamy. Strach jest tego idealnym przykładem. To, co mamy w głębi siebie, jest tym co jest obecne w naszym życiu i ma bezpośredni wpływ na kreowanie naszej rzeczywistości. Ważnym elementem tej układanki jest wiara. Właśnie na niej opierają się nasze doświadczenia, ponieważ wierzymy w to, co widzimy.

To co postrzegamy jest zbiorem naszych przekonań na temat otaczającej nas rzeczywistości. Więc, jeśli uważasz, że ktoś chce Cię oszukać, będziesz czuć się oszukiwany. W efekcie tego, zostaniesz oszukany przez kogoś, ponieważ doprowadzi do tego Twoje zachowanie, a Ty nieświadomie wywołasz chęć bycia wykorzystanym przez innych.

Jeżeli obawiasz się o siebie, swoje bezpieczeństwo czy własną przyszłość to odczuwasz obawę, więc w efekcie tego pojawi się powód do tego. Wcale nie musi on być realny. Jednak w takiej sytuacji sami wytwarzamy we własnym umyśle problemy, które mogą się pojawić. Twoje odczucia w danej chwili stają się nową postawą wobec tego doświadczenia. W efekcie tego pojawi się doświadczenie, które utwierdzi Cię w przekonaniu, że to co myślisz jest prawdziwe.

Jak słowa wpływają na rzeczywistość?

Ty sam jesteś doświadczeniem dla kogoś innego. To jakie doświadczenia przyjmujesz do siebie, takie będziesz realizować. Sam kreujesz własną rzeczywistość. Człowiek jest sumą doświadczeń. Według duchowości i religii wschodu, dusza jest zbiorem świadomości podzielonym przez ilość żywotów. Dzięki niej mamy możliwość wyboru. Natomiast doświadczeniem jest to, czym jesteś w tej chwili. Czyli ważna jest obecna postawa.

Zobacz też: Czym jest dusza?

Postawa jest tym, co uważasz wobec siebie i świata. Gdy myślisz: nienawidzę siebie, jestem okropna, ludzie są okropni, jestem gruba, jestem biedny, jestem nieśmiały, nic mi się nie udaje, ludzie mnie nie lubią, mam krzywe zęby, jestem uległy. Wyobraź sobie, że to wszystko jest zamówieniem, żebyś był tak widziany przez innych. W ten sposób kreujesz rzeczywistość.

Dusza jest pełna akceptacji. Jest to jej domyślny program działania. Zgadza się na wszystko, co się jej przydarzy. Zgodzi się na strach, cierpienie, miłość, biedę i bogactwo. Więc co jest zamiarem duszy? Pokazać nam to wszystko jako doświadczenie. Mamy wolną wolę, lecz nie mamy możliwości wyboru doświadczenia, ponieważ sami jesteśmy doświadczeniem.

Więc jeśli chcesz przeżyć coś innego, stań się tym. Podejmij decyzję, obierz nową postawę i zacznij działać. Jeśli nie mówisz nic lub cokolwiek, o tym co widzisz, co czujesz lub uważasz itd. Jest doświadczeniem, którego jesteś sumą.

Świadomość zbiorowa

Wydarzenie powstaje na bazie dopasowania do siebie, wszelkich możliwych postaw tak, aby mogły spotkać się ze sobą i doświadczyć zbiorowej świadomości. Świadomość zbiorową tworzą osoby o podobnych przekonaniach.

Podobne nie oznacza takie same, lecz zgodne ze sobą. Przykładowo przyjmujesz: postawę walki z jakimś przekonaniem lub obrony przed nim etc.
 Możesz być czasem w ogóle poza danym doświadczeniem, bo jest Ci to obojętne. To znaczy, że nie jest Ci już potrzebne. Zrozumiałeś prawdę, dlatego jej nie bronisz.

Prawda broni się sama. Prawda, leży po stronie racji. Czyli znajduje się pomiędzy. Oznacza to, że jest neutralna. Jest poza racją, poza dobrem i złem. Jest czystym doświadczeniem.

Jak poznać prawdę?

Prawda to brak nadmiernego potencjału, żądzy władzy czy pragnienia zmiany kogoś lub czegoś na siłę, a także udowadniania racji, czy obawy przed czymś lub kimś innym itd. Nie generujesz wtedy nadmiernego potencjału, który trzeba wyrównać. To właśnie potencjał daje nam możliwość dojścia do prawdy. Pozwala zrozumieć konkretne doświadczenia.

Możemy bawić się w pozytywne lub negatywne postrzeganie. Tutaj jednak działamy z poziomu umysłu, który wszystko definiuje. Prawda nie ma definicji. Dusza jest prawdą samą w sobie. Czysty duch, obserwator, dokonuje zamiarów działania w pełni zgodnych z własną wolą. Nazywamy to intuicją.

Rozwijanie intuicji to odkrywanie jej. Prawda jest pośród nas, ale nie bierze udziału w żadnych sporach. Dlatego tak trudno ją znaleźć kierując się samym umysłem. Prawda jest wydeptaną ścieżką. Poczuj ją, a dojdziesz do jej sedna, czyli pełnej akceptacji. Tego czym jest dusza.

Jak działać zgodnie z intuicją?

Należy nie utożsamiać się zbytnio ze swoim umysłem i używać go tylko, do oceny obecnego stanu ducha. To jest nasza rozmowa z Bogiem. Dzięki temu widzimy jak się czujemy i jakie mamy postawy wobec następnego doświadczenia. Więc mamy wspaniałą możliwość zmierzenia się z własnymi emocjami i przekonaniami.

Jednak w każdej chwili możemy skupić się na czymś innym. Odczuwać inne emocje i zmienić swoje postrzeganie. Wystarczy rozwijać się w obranym kierunku, zmienić przekonanie temat tego co było, a jest teraz. W efekcie znajdziemy się w nowej pętli doświadczeń. Zawsze można z niej wyjść i zaakceptować wszystko jakie jest.

Kiedy doświadczasz akceptacji, nie jesteś za żadną stroną, bo wiesz, że racja i wina leży po obu stronach. Po prostu działasz tak jakbyś chciał. 
Taki zdrowy egoizm.