Dziedziny i rodzaje psychologii

Psychologia jako nauka przyrodnicza i humanistycza

Czym zajmuje się psychologia? Poznaj dziedziny i rodzaje psychologii. Psychologia to nauka o procesach psychicznych człowieka. Dowiedz się, czym zajmują się poszczególne dziedziny psychologii.

Psychologia zajmuje się badaniem zachowań oraz procesów psychicznych, a także ich zależności od fizycznego stanu organizmu, stanu umysłu czy środowiska zewnętrznego. Za nadrzędny cel psychologii, uznaje się opisywanie, wyjaśnianie, przewidywanie i kontrolowanie ludzkiego zachowania.

Głównym obiektem zainteresowania w psychologii jest jednostka. Wobec tego studiować psychologię, to starać się zrozumieć jak czujemy, myślimy, uczymy się, komunikujemy z innymi ludźmi  oraz rozumiemy samych siebie.

Psychologia jako nauka

Psychologia jest nauką, a to oznacza, że w celu zdobycia wiedzy, posługuje się specyficznymi metodami. Wśród nich znajduje się obserwacja (innych lub siebie samego), eksperyment, rozmowa i wywiad, a także testy oraz kwestionariusze. Nauki, z których czerpie psychologia to przede wszystkim socjologia, antropologia kulturowa oraz antropologia fizyczna. Opisuje tym samym szerokie spectrum zjawisk, poprzez specyfikę różnych kultur, jak też powstanie człowieka w procesie ewolucyjnym i uwarunkowania genetyczne.

Dziedziny psychologii

Badania psychologiczne, obejmują potencjalnie wszystko, co robią ludzie oraz zwierzęta. Stało się to punktem wyjścia, dla powstania wielu gałęzi psychologii. Ze względu na przedmiot badania, możemy podzielić ją na psychologię:

  • poznawczą
  • rozwojową
  • społeczną
  • porównawczą
  • fizjologiczną
  • psychometryczną

Psychologia poznawcza

Jest centralną dyscypliną psychologii. Zajmuje się tym, w jaki sposób układ nerwowy, przetwarza docierające informacje. Typowa metoda postępowania opiera się na stworzeniu hipotetycznego modelu, mówiącego o tym, co może w tym czasie dziać się z układem nerwowym. Następny krok polega na testowaniu owego modelu w badaniach empirycznych.

Psychologia rozwojowa

Koncentruje się na człowieku oraz na tym, jak zmienia się na przestrzeni życia. Niemniej jednak, do tej pory zajmowała się głównie rozwojem dzieci, stanowiąc jej najbardziej rozbudowany dział. Wykorzystuje się tutaj wiele metod, a w szczególności obserwację, studium przypadku oraz eksperyment.

Psychologia społeczna

Trudni się badaniem wpływu uczestnictwa w grupie oraz związków z innymi ludźmi na zachowanie, postawy i przekonania jednostki. Stosuje metody, takie jak eksperyment, obserwacja i sondaż. Wyniki badań wykorzystywane są w polityce, prawodawstwie, pedagogice, a także ekonomii.

Psychologia porównawcza

Bada zachowania zwierząt i porównują je z zachowaniem ludzi. Uważa się, że w psychologii porównawczej występują trzy podejścia: etologia porównawcza (zachowania można badać, jak wszystkie inne funkcje życiowe), etologia społeczna (zachowanie badane z perspektywy, jego wpływu na przetrwanie) oraz etiologia behawioralna ( jak określone zachowanie wpływa na rozprzestrzenienie danego gatunku).

Zobacz też: Czy warto iść na studia psychologiczne?

Psychologia fizjologiczna

Poszukuje przyczyn zachowania w strukturach fizjologicznych ludzi, a także zwierząt. Z tego względu istnieją bliskie związki z psychologią porównawczą. Badania dotyczą przede wszystkim mózgu i systemu nerwowego, który najsilniej wpływa na zachowanie. Najczęstszą metodą są badania kliniczne, pacjentów z patologicznymi zachowaniami.

Psychologia psychometryczna

Dziedzina psychometrii zajmuje się pomiarem różnic indywidualnych, dotyczących inteligencji, zdolności, osobowości, a także postaw. Do pomiaru wykorzystuje się testy oraz procedury statystyczne, np. analizę czynnikową.

Psychologia stosowana

Poza dyscyplinami teoretycznymi, rozwinęło się również wiele gałęzi psychologii stosowanej. Kryterium podziału stanowi klasyfikacja specjalizacji zawodowej. Główne dyscypliny to psychologia organizacji i pracy, psychologia wychowawcza, psychologia kliniczna (z podziałem na psychologię kliniczną dziecka i dorosłego), psychologia sądowa, psychologia sportu, a także psychologia reklamy oraz zachowań konsumenckich.

Jeśli interesujesz się powyższą tematyką, blog psychologiczny jest doskonałym miejscem do rozwijana pasji i poszerzania horyzontów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
inteligencja emocjonalna kolorowe serce

Inteligencja emocjonalna - Czym jest?

Następny artykuł
Koncepcje i rodzaje stresu. Zestresowana kobieta w pokoju z ksiazkami. Definicje i istota stresu. 700x371 1

Koncepcje i rodzaje stresu w psychologii

Powiązane artykuły