Ankieta psychologiczna – Budowa i przygotowanie ankiety

ankieta metoda badawcza

Pierwsze próby wykorzystania ankiety w badaniach psychologicznych były podejmowane już w 1871 roku. Ankieta to metoda badawcza służąca do zbierania informacji przez stawianie pytań za pośrednictwem formularza. Badania ankietowe mają charakter badań masowych.

Jak przygotować ankietę?

Przed rozpoczęciem tworzenia ankiety, należy ustalić cel ankiety oraz co zamierzamy przy jej pomocy badać. Ankieta psychologiczna posiada kilkanaście pytań. Pytania mają charakter otwarty. Przed utworzeniem ankiety, należy stworzyć jej instrukcję oraz zawrzeć informacje odnośnie sposobu wypełnienia ankiety, czasu wypełnienia ankiety oraz poinformować osoby badane o tym, że podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celach naukowych.

Budowa ankiety psychologicznej

Pytania wstępne: Dane personalne takie jak płeć, wiek, wykształcenie, postępy w nauce. Unika się pytań o imię i nazwisko, dzięki temu osoba czuje się bardziej swobodna.

Pytania właściwe:  Tworzymy pytania otwarte, jasne, łatwe do identyfikacji, nie mogą być sugerujące i mają dotyczyć naszego przedmiotu badań.

Grupa reprezentatywna

Osoby biorące udział w badaniu ankietowym powinny stanowić grupę reprezentatywną, którą należy ustalić poprzez zastosowania metod statystycznych, pozwalających stwierdzić skład grupy, który będzie odnosił się do całej populacji.

Analiza ankiety psychologicznej

Zaczynamy od wstępnej selekcji źle wypełnionych materiałów, które zawierają luki, są nierzetelne lub błędnie wypełnione. Kolejnym krokiem jest opracowanie ilościowe ankiety psychologicznej. Obliczamy ilość odpowiedzi na poszczególne pytania. Następnie opracowanie jakościowe, gdzie zwracamy uwagę na wypowiedzi, które zawierają oryginalne lub nietypowe sformułowania.

Instrukcja wypełnienia ankiety

Nieumiejętnie przeprowadzone badania ankietowe zwykle nie są poprzedzone instrukcją, która nie motywuje odpowiednio badanych lub zachęca do poważnego potraktowania badania. Jeżeli instrukcja do ankiety jest zbyt rozbudowana, może zniechęcić badanych do wypełnienia ankiety. Instrukcja powinna być dostosowana do grupy badanych. Źle skonstruowana instrukcja, może prowadzić do błędnych wyników lub złej motywacji badanych.

Zobacz też: Czym jest kwestionariusz psychologiczny?

Błędne dane, fałszywe wypowiedzi lub ukrywanie pewnych faktów, mogą pojawić się podczas badania bliskich osób. Badania za pomocą ankiety psychologicznej, należy prowadzić na grupach jednorodnych pod względem wieku, wykształcenia, poziomu umysłowego oraz innych ważnych właściwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
Samodoskonalenie sie Metody samodoskonalenia Poznaj siebie blog 700x371 1

Samodoskonalenie - Jak to robić?

Następny artykuł
kwestionariusz metoda badan psychologicznych

Kwestionariusz psychologiczny - Budowa i zastosowanie

Powiązane artykuły