Kwestionariusz psychologiczny – Budowa i zastosowanie

kwestionariusz metoda badan psychologicznych

Kwestionariusz psychologiczny jest wizualnie zbliżony do ankiety. Potocznie nazywany jest testem. Kwestionariusze można uznać za doskonałą formę ankiety. Służą do badania zainteresowań, potrzeb, postaw oraz właściwości temperamentu i osobowości.

Badania prowadzone są za pomocą odpowiednio skonstruowanego kwestionariusza, który pozwala na dokonanie pomiaru powyższych cech oraz określenie ich związków ze strukturą osobowości.

Zastosowanie kwestionariusza w Psychologii

Kwestionariusze psychologiczne można stosować w poradnictwie zawodowym do badania zainteresowań uczniów, które mogą mieć wpływ na wybór przyszłego zawodu.

Kwestionariusz psychologiczny można stosować jako uzupełnienie badań psychiatrycznych w celu rozpoznania zaburzeń nerwowych i umysłowych. Za pomocą kwestionariusza, możemy badać cechy charakteru, a także analizować przyczyny trudności wychowawczych oraz w nauce dzieci i młodzieży.

Zobacz też: Ankieta psychologiczna – Czym są badania ankietowe?

Jeden z pierwszych kwestionariuszy psychologicznych to kwestionariusz osobowości. Został zastosowany już 1906 roku. W 1917 roku zaczęto stosować kwestionariusze przy powoływaniu rekrutów do armii amerykańskiej.

Budowa kwestionariusza psychologicznego

Kwestionariusz zawiera od kilkudziesięciu do kilkuset pytań, co pozwala na zebranie bogatszych materiałów. Pytania w kwestionariuszach zawierają pytania zamknięte, które zawierają kilka możliwych odpowiedzi. Czas na udzielenie odpowiedzi w kwestionariuszach psychologicznych zwykle wynosi kilka sekund na jedno pytanie.

W kwestionariuszach występują pytania kontrolne, które pozwalają zweryfikować prawdomówność osoby na dane pytanie i jej motywację. Podczas wypełniania kwestionariusza osoba badana jest obserwowana przez badacza. Podczas walidacji odpowiedzi kwestionariusza psychologicznego korzystamy z klucza pytań, który pozwala analizować i oceniać odpowiedzi.

Kwestionariusz zawiera również arkusz odpowiedzi, na który osoba badana przenosi odpowiedzi. Badania za pomocą kwestionariusza mogą być prowadzone tylko przez osobę z dyplomem ukończenia studiów psychologii, ponieważ wymagają one odpowiedniej wiedzy i przygotowania merytorycznego.

Zobacz też: Na czym polegają testy psychologiczne?

Za pomocą kwestionariusza psychologicznego, możemy badać osoby, które posiadają zdolność do samooceny i umiejętność sprawnego czytania. Nie badamy osób z niskim poziomem rozwoju intelektualnego oraz nie badamy swoich bliskich. Osoba badana musi uczestniczyć w badaniu dobrowolnie i być świadoma jej celu.

Kwestionariusz psychologiczny rodzaje pytań

  • pytania alternatywne (dwie możliwości odpowiedzi tak/nie lub nie wiem)
  • pytania dysjunktywne (wybór jednej z kilku możliwych odpowiedzi)
  • pytania koniunktywne (wybór kilku możliwości spośród dostępnych odpowiedzi)
  • pytania filtrujące (bada sens przeprowadzenia badania, czy dana ma pojęcie na temat badania)
  • pytania kontrolne (służą do kontroli wiarygodności odpowiedzi tzw. odkłamywacze)

Podczas badania kwestionariuszem psychologicznym, należy dbać o atmosferę powagi i zaufania. Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa, używamy form grzecznościowych i przedstawiamy cel badań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
ankieta metoda badawcza

Ankieta psychologiczna - Budowa i przygotowanie ankiety

Następny artykuł
jak zmienic swoje zycie poznaj siebie blog 700x436 1

Jak zmienić swoje życie na lepsze?

Powiązane artykuły