Słownik psychologiczny online

Słownik psychologiczny nie jest przeznaczony do nauki psychologii. Słownik pojęć psychologicznych zawiera wpisy z dziedziny psychologii i dziedzin pokrewnych. Słownik wyjaśnia pojęcia psychologiczne i medyczne. Internetowy słownik psychologiczny ma na celu wyjaśnienie znaczenia terminów psychologicznych, aby czytelnicy mogli się zapoznać z ich znaczeniem podczas czytania mediów i popularnej literatury fachowej z zakresu psychologii. Słownik online jest słownikiem pojęć psychologicznych dla szerokiego grona odbiorców zainteresowanych zagadnieniami psychologicznymi. Oprócz pojęć związanych z psychologią akademicką słownik online wyjaśnia także wiele pojęcia psychologiczne pojawiające się w ostatnich latach.