Jak napisać opis bibliograficzny? – Styl APA

Jak napisac opis bibliograficzny - wzór w stylu APA - Zastanawiająca się kobieta

Sporządzenie opisu bibliograficznego do pracy magisterskiej lub licencjackiej, może stanowić wyzwanie. Szczególnie jeśli ostatni raz mieliśmy styczność z tworzeniem opisu bibliograficznego w szkole średniej.

Na potrzeby tego artykułu przygotowałem opis bibliograficzny w stylu APA, który możesz wykorzystać jako wzór oraz narzędzie do tworzenia opisów bibliograficznych, do którego znajdziesz link w artykule. Przedstawiony wzór opisu bibliograficznego został przygotowany w stylu APA (American Psychology Association), który jest najczęściej stosowany przez psychologów.

Jak napisać bibliografię

Na początek warto skupić się na ustaleniu odpowiedniej czcionki, marginesów i pozostałych parametrów tekstowych dla opisu bibliograficznego. Wymagania dotyczące sporządzania opisu bibliograficznego znajdziesz poniżej:

  • czcionka Times New Roman – 12 pkt
  • marginesy 2,5 cm
  • wyrównanie tekstu do lewej strony
  • wcięte akapity – jeden tabulator
  • numeracja stron w prawym górnym rogu
  • podwójna interlinia

Pozycje bibliograficzne powinny być wstawione bez numerowania, oddzielone tabulatorem oraz umieszczone w kolejności alfabetycznej zaczynając od nazwiska autora.

Cała książka – Zaczynamy od nazwiska autora, inicjały (rok). Tytuł kursywą. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Książka pod redakcją – Nazwisko autora (red.). (rok). Tytuł kursywą. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Rozdział w książce  – W przypadku książki pod redakcją, inicjały imion redaktorów umieszczamy przed nazwiskami. (rok). Tytuł książki. W: Tytuł kursywą. (s. xx-xx). Miejsce wydania: Wydawnictwo. 

Opis bibliograficzny – wzór

Bibliografia:

Lubrańska, A. (/2018). Psychospołeczne aspekty życia i pracy w kontekście różnic międzypokoleniowych i polityki organizacyjnej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Molek-Winiarska, D. (2011). Szkolenia z technik radzenia sobie ze stresem zawodowym – czy są skuteczne? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5, 95–108.

Pawełczyk-Cnudde, B. (2018). Stress at Work: Its Impact on Sustainable Growth. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, (1), 107–128.

Piotrowski, A. (2010). Stres i wypalenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej. Warszawa: Difin.

Sęk Helena, Beisert, M. (1996). Wypalenie zawodowe: psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania. Poznań: Zakład Wydawniczy K. Domke.

Sokołowska, A., Lenartowicz-Łysik, A., Hus, K., Warchał, M., Rozowski, P. (2015). Stres: różne perspektywy, nowe wyzwania: aspekty prawno-psychologiczne. Warszawa: Stowarzyszenie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Steuden, S., Okła, W. (1998). Psychologiczne aspekty zespołu wypalenia. Roczniki Psychologiczne, 1, 12(1), 119–130.

Szostek, D. (2017). Wypalenie Zawodowe Jako Przejaw Patologii W Organizacji. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, 44(1), 61.

Tucholska, S. (2009). Stres i wypalenie w zawodzie nauczyciela. W: Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań (s. 89–116). Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Wilczek-Rużyczka, E. (2008). Wypalenie zawodowe a empatia u lekarzy i pielęgniarek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jeżeli chcesz samodzielnie stworzyć opis bibliograficzny w innych formatach np. Chicago, Harvard, APA etc., zobacz ten link. Za pomocą tego narzędzia stworzysz opis bibliograficzny książki, artykułu, rozdziału oraz publikacji w internecie w prosty sposób. Natomiast jeśli przygotowujesz się do pisania pracy licencjackiej lub magisterskiej, koniecznie sprawdź artykuł o tym jak napisać wstęp do pracy magisterskiej.

1 comment
  1. Super sprawa z tym automatycznym programem do generowania opisów! dzieki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
jak napisac prace magisterska graduacja magister 700x371 1

Jak napisać wstęp do pracy magisterskiej

Następny artykuł
oksytocyna hormon milosci dzialanie 1 700x371 1

Wpływ oksytocyny na radzenie sobie z fobią społeczną

Powiązane artykuły