Jak napisać wstęp do pracy magisterskiej

jak napisac prace magisterska graduacja magister 700x371 1

Jeśli szukasz informacji jak napisać wstęp do pracy magisterskiej, to w tym wpisie dowiesz się jak to zrobić!

Wstęp do pracy magisterskiej to swego rodzaju reklama, która ma na celu przyciągnięcie uwagi czytelnika/recenzenta do zapoznania się z całością pracy magisterskiej. We wstępie do pracy magisterskiej argumentujemy, dlaczego zajmujemy się wybranym tematem. Praca powinna wnosić nowy aspekt, np. badanie tematu, który podlega ciągłemu monitorowaniu.

Każdy wstęp do pracy magisterskiej musi rozpocząć się od uzasadnienia tematu. Powinniśmy uzasadnić, dlaczego wybrany temat jest dla nas ważny np. z punktu widzenia doświadczenia zawodowego, społeczeństwa lub jest naszym hobby. Powinniśmy podkreślić aktualność i znaczenie wybranego tematu pracy.

Akapity we wstępie do pracy magisterskiej

Pierwsze zdanie we wstępie do pracy magisterskiej powinno zawierać pełne uzasadnienie w jednym zdaniu. Powinniśmy odesłać i podkreślić znaczenie tematu. Pierwszy akapit tłumaczy wagę problemu. Natomiast drugi akapit stanowi rozbudowanie treści. Określamy wpływ tematu na nasze uzasadnienie np. rozwój techniki. 

Długość wstępu do pracy magisterskiej powinien wynosić maksymalnie dwie strony a4.

Trzecim akapitem we wstępie do pracy magisterskiej powinien być cel pracy. Ten akapit powinien zawierać część teoretyczną oraz zapowiedź pracy badawczej. Piszemy, z czego składa się praca (ilość rozdziałów), co chcemy osiągnąć lub ustalić oraz jakie metody badawcze wykorzystaliśmy w naszej pracy magisterskiej. 

Wstęp powinien zawierać również informację, na podstawie jakiej literatury lub pracy oparliśmy się, przygotowując pracę magisterską.  

Lepiej napisać krótki wstęp, który zawiera argumentację tematu, cel, omówienie pracy badawczej oraz to, co znajduje się w poszczególnych rozdziałach i umieścić bibliografię, niż zakłócać przebieg wstępu.

Informujemy, z ilu rozdziałów składa się praca, opisujemy krótko charakterystykę każdego z rozdziałów oraz informujemy, z czego składa się kwerenda (bibliografia), z jakich zasobów korzystaliśmy (książki, artykuły, internet).

Najczęstsze błędy w pracy magisterskiej

Częstym błędem jest brak wskazania celu pracy magisterskiej. Najpierw piszemy co, jest celem pracy magisterskiej, a później piszemy, jak go osiągamy. Nie piszemy również dodatkowych wstępów do podrozdziałów. Krótki opis rozdziałów znajduje się we wstępie. 

wstęp do podrozdziału, błąd w pisaniu pracy magisterskiej

Nie wstawiamy przypisów środku zdania. Powinny znajdować się na początku lub na końcu akapitu.

jak dodawać przypisy w pracy magisterskiej

Jeśli stosujemy punktory, to stosujemy ten sam styl punktorów. 

punktory zastosowanie w pracy magisterskiej

Przed rysunkiem, musi pojawić się tekst, który odnosi się do grafiki. Ponadto każda grafika powinna być opisana, czyli musi zawierać numer, tytuł oraz źródło np. opracowanie własne, adres internetowy, strona etc. Grafika powinna być również wycentrowana.

Nad grafiką powinien być numer i tytuł grafiki, natomiast poniżej źródło. 

grafika w pracy magisterskiej

Praca w całości powinna być jednolita. Tekst powinien być ułożony czytelnie.

Błędy merytoryczne i logiczne w pracy magisterskiej

Uważamy na błędy logiczne typu: większy sukces, mniejszy sukces. Sukces to zawsze sukces. Stosujemy jak najmniej wytłuszczeń i znaków różnicujących tekst. Na jednej stronie nie powinna być zbyt duża ilość znaków wyróżniających.

Nie powinniśmy stosować podwójnych znaków, ponieważ jest to błąd redakcyjny i pogarsza percepcję np. kursywa i pogrubienie jednocześnie. 

Cudzysłów i kursywa, może być stosowany gdy stosujemy cytowanie w cytacie.

cudzysłów i kursywa jednocześnie w pracy magisterskiej

Znaki interpunkcyjne nie powinny być stosowane pod wpływem emocji np. wykrzykniki, wielokropki. Styl naukowy powinien być suchy i obiektywny. Nawet jeśli temat jest emocjonalny, to język pracy powinien być wolny od emocji.

Praca magisterska nie jest poradnikiem, więc nie powinniśmy pisać nic od siebie, chyba, że w podsumowaniu pracy. Powinniśmy trzymać się teorii oraz wyników badań.

Przypisy to elementy zdania, więc powinniśmy stawiać kropkę po umieszczeniu przypisu. 

jak stosować przypisy

Zdania w pracy naukowej, czyli w pracy naukowej nie wymaga stosowania skomplikowanych zdań. Praca powinna być czytelna.

Powinno się unikać stosowania kolokwializmów w pracy magisterskiej. Są to wyrazy, które wykorzystywane są najczęściej w języku potocznym i mają nacechowanie emocjonalne. Natomiast język naukowy powinien być neutralny. 

W pracy magisterskiej, każdy wyraz powinien wnosić wartość. 

Nie stosujemy wypełnień, sztucznego rozciągania tekstu (tautologia), np. prewencja i zapobieganie atakom terrorystycznym.

Stawianie przecinków w pracy magisterskiej

jak stawiać przecinki w pracy magisterskiej

Błędy ortograficzne w pracy magisterskiej

błędy ortograficzne rażące

W pracy magisterskiej nie powinno się również stosować słów-papug np. dzień dzisiejszy. Znaczą one to samo i nie wnoszą żadnej wartości merytorycznej do pracy.

*Styl naukowy jest bezosobowy i nie powinien prowadzić czytelnika po strukturze pracy magisterskiej.

Jak napisać dobry wstęp do pracy magisterskiej?

Jeśli poszukujesz dobrego wzoru wstępu do pracy magisterskiej, możesz odnaleźć go w repozytorium swojej uczelni w zakładce wyróżnione prace magisterskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
wywiad psychologiczny z pacjentem wzor 700x371 1

Przykładowy wywiad psychologiczny

Następny artykuł
Jak napisac opis bibliograficzny - wzór w stylu APA - Zastanawiająca się kobieta

Jak napisać opis bibliograficzny? - Styl APA

Powiązane artykuły