W każdym momencie wysyłasz sygnał do swojej przyszłości, o tym co pragniesz otrzymać. Mówiąc o czymś, zapraszasz to do swojego życia. Sam kreujesz własny los. Wiedz co robisz. Bądź uważny wybierając sposób w jaki zamierzasz realizować swoje cele. Po pewnym czasie dostaniesz odpowiedź. Jeśli się nie uda to znaczy, że to nie było to. Działaj, dopóki nie odnajdziesz swojej refleksji! Wzmacniaj swoją ekscytację, a dojdziesz do celu.

Cel i jego realizacja

Działanie jest celem samym w sobie. Natomiast jego skutkiem, jest wypracowanie sobie drogi do celu. Nic nie jest niemożliwe. Wszystko może się zdarzyć. Bądź tego pewien, a zdobędziesz to, czego pragniesz. To jest Twoje doświadczenie, możesz zrobić z nim co chcesz. Jesteś Panem swego losu i posiadasz pełnię władzy nad wyznaczaniem swoich celów i wartości. Sam wybierasz co będzie dalej. Podążaj za swoją ekscytacją.