Czym jest miłość?

Poznaj różne rodzaje miłości. Miłość jest słowem, które nie ma prawdziwej definicji. Może być definiowana jako pożądanie seksualne, jako intensywne uczucie przywiązania do kogoś lub czegoś, jako zainteresowanie czymś, co sprawia przyjemność i wiele więcej!
para miłość czym jest

Wydawałoby się, że każdy wie, czym jest miłość. To coś, co się czuje. Każdy człowiek myśli, że potrafi ją bez problemu rozpoznać, dlatego nie poświęca się tej kwestii zbyt dużo czasu. Jednak miłość to fascynujące zagadnienie, które warto zgłębić również ze strony teoretycznej. Zupełnie inaczej podchodzą do miłości filozofowie, jeszcze inaczej psychologowie, naukowcy, czy socjologowie – wymieniać można naprawdę długo. Bowiem miłość to coś, co wpływa na wszystkich ludzi i trudno wobec niej przejść obojętnie.

Poznaj różne definicje miłości i dowiedz się, czym jest miłość według psychologów i nie tylko.

Czym jest miłość? Definicja

Tak naprawdę nie da się do końca zdefiniować miłości. Przez to nie ma jednej, uniwersalnej definicji tego słowa. Można jednak powiedzieć, że miłość to wzajemna więź łącząca dwie osoby, silne, głębokie uczucie. Może – choć wcale nie musi! – wiązać się z pożądaniem. Miłość to też głębokie zainteresowanie czymś, co sprawia przyjemność. Miłość to określenie również na seks. 

Samo słowo miłość ma ciekawą etymologię. Bowiem w XIV i XV wieku używane było do określenia litości i miłosierdzia. Tak określało się również przychylność i łaskawość.

Miłość to coś więcej niż uczucie samo w sobie, choć to właśnie z nim jest najbardziej kojarzone to określenie. Miłość to bowiem również bardzo ważny aspekt życia, który pozostaje w obszarze zainteresowań filozofów, socjologów, a nawet teologów.

Miłość i religia to w końcu dwa złączone ze sobą określenia. Miłość chrześcijańska, definiowana jako dążenie do największego możliwego dobra, postrzegana jest, w chrześcijańskim kręgu kulturowym, jako największa z cnót, które mogą przypaść w udziale człowiekowi.

Rodzaje miłości

Miłość ma wiele różnych oblicz i każda tak naprawdę jest inna. Nikt nie kocha tak samo – w przypadku każdego człowieka i każdej relacji opartej o miłość, w którą wchodzi w swoim życiu, będzie ona zupełnie czymś innym.

Wszystko zależy od oczekiwań, potrzeb czy też bagażu doświadczeń danych osób, czy ich osobowości. Każdy kocha inaczej. Można jednak wyodrębnić pewne, szczególne, rodzaje miłości. Jakie to rodzaje?

Miłość macierzyńska

Zwana też miłością storge. To miłość, która łączy matkę z dzieckiem. Silna, emocjonalna więź, która wytwarza się pomiędzy matką a jej potomstwem. Ta szczególna więź jest tematem badań i rozważań już od czasów starożytnych filozofów.

Minęły tysiące lat i nic się nie zmieniło – kolejne pokolenia badaczy i myślicieli dokładają swoje własne badania i rozważania na temat miłości. Współcześnie uważa się, że miłość to więź, która wykształciła się w procesie ewolucji ssaków. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa i trwałość rodzin, jest więc niezbędna do przetrwania gatunku jako takiego.

Miłość erotyczna

Zwana również miłością eros, od Erosa, greckiego boga namiętności i miłości rozumianej w sposób czysto fizyczny. Opiera się na pożądaniu, cielesnej fascynacji i pasji. Uważa się, że to miłość bardzo gorąca i intensywna, choć krótkotrwała. Najczęściej bywa obecna w fazie zakochiwania się w drugiej osobie. 

Miłość platoniczna

Miłość platoniczna to przeciwieństwo miłości erotycznej. Miłość wierna, lojalna, bezinteresowna i absolutnie idealna. Samo pojęcie wywodzi się od Platona. Wyszedł on bowiem z założenia, że w przypadku miłości fizycznej jej aspekty nie mają żadnego znaczenia.

Celem miłości samej w sobie jest bowiem dążenie do dobra, piękna i doskonałości, a aspekty fizyczne nie mają tu żadnego znaczenia. Współcześnie miłość platoniczną uważa się za miłość o charakterze czysto duchowym.

Miłość romantyczna

Miłość romantyczna to miłość głęboka, wielka i piękna – pod warunkiem, że jest odwzajemniona. Szczególnie często jej temat podejmowany był w epoce romantyzmu. Miłość romantyczna jest w tym ujęciu ogromną, niepowstrzymaną siłą. Niezależnie od tego czy jest odwzajemniona, czy też nie – jest siłą samą w sobie i samo jej doświadczenie może być celem, do którego należy dążyć.

Odwzajemniona miłość romantyczna jest siłą, która popycha do dobrego i daje mnóstwo energii. Miłość romantyczna, która jest nieodwzajemniona, w ujęciu romantyków, może doprowadzić do zniszczenia człowieka.

Miłość obsesyjna

Nie każda miłość jest tą dobrą i właściwą. Miłość obsesyjna jest zdecydowanie negatywnym doświadczeniem. Może doprowadzić do ogromnej zazdrości, częstych, silnych wybuchów gniewu, przemocy psychicznej i fizycznej, a także doprowadzić do krzywdy czy nawet zniszczenia drugiej osoby.

W miłości obsesyjnej nie ma nic pięknego czy trwałego. Nie cementuje związku i nie przynosi radości. Osoby, które kochają w sposób obsesyjny, bardzo często panicznie boją się utraty miłości i, paradoksalnie, swoimi próbami zachowania jej za wszelką cenę, same ją niszczą. To też bardzo często osoby o bardzo niskiej samoocenie, które swojej wartości doszukują się nie w sobie, a w fakcie, że są z kimś w związku.

Miłość zabawna

Tak nazywa się po prostu zauroczenie. Inną nazwą, z którą możesz się spotkać jest miłość ludus. To szybsze bicie serca i „motyle w brzuchu” na widok drugiej osoby oraz wszystkie te reakcje, które pojawiają się w momencie, w którym osoba zakochana widzi obiekt swoich westchnień. Dlatego miłość ludus najczęściej jest obecna w początkowym fazach zakochania.

Miłość trwała

Zwana też miłością pragma. To miłość realistyczna, oparta na wspólnych korzyściach i interesach. Nie znaczy to jednak, że nie ma tam miejsca na intymność, poczucie wsparcia czy na namiętność.

Miłość trwała uważana jest za bardzo dojrzałą formę miłości, która jest w stanie przetrwać naprawdę wiele i trwać nadal pomiędzy dwójką, nawet bardzo już doświadczonych przez życie, ludzi.

Miłość agape

To inaczej miłość absolutna. Czysta, bezwarunkowa i twórcza. Inaczej rzecz ujmując, miłość agape jest najwyższą formą miłości. Systemy religijne i filozoficzne bardzo często ujmują miłość agape jako miłość pomiędzy Stwórcą a Człowiekiem. Określenie to używane jest do opisania wartości chrześcijańskich, jednak wywodzi się z o wiele dawniejszych czasów – posługiwał się nim bowiem sam Homer.

Miłość agape to określenie miłości, która łączy ze sobą wszystkie wartości. Może być więc stosowana jako miłość uniwersalna, miłość, która łączy w sobie wszystkie rodzaje miłości.

Miłość a zakochanie

W języku potocznym zdarza się, że zakochanie i miłość są ze sobą utożsamiane. Jednak w bardziej naukowym, psychologicznym, ujęciu nie jest to stwierdzenie prawdziwe. Zakochanie może dopiero doprowadzić do rozwoju miłości.

Zakochanie samo w sobie jest bowiem pierwszą fazą uczucia, które wcale nie musi przerodzić się w związek i miłość. Zakochanie się to I faza miłości.

Miłość można opisać za pomocą trzech elementów: intymności, zaangażowania i namiętności. W przypadku zakochania się występuje tylko ten ostatni czynnik. Zakochanie może być więc miłością eros, ale jeśli nie przemieni się z biegiem czasu w coś głębszego, opartego również na intymności i zaangażowaniu, wypali się i zniknie.

Miłość pełna łączy w sobie bowiem wszystkie te trzy składniki – intymność, zaangażowanie i namiętność. Miłość przyjacielska z kolei to intymność i zaangażowanie. Sama namiętność to jeszcze jednak zdecydowanie za mało, by mówić o trwałym i silnym uczuciu łączącym ze sobą dwie strony.

Teoria Miłości wg B. Wojciszke

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
para na rowerze czego pragnie mężczyzna

Czego pragną mężczyźni?

Następny artykuł
mężczyzna na motocyklu kryzys wieku średniego

Kryzys wieku średniego

Powiązane artykuły