Tak naprawdę wszystko jest proste, tylko sami sobie wszystko komplikujemy. Dla jednego wykonanie jakiejś czynności, wymaga więcej zaangażowania, pracy i poświęcenia niż dla drugiego. Jeśli będziesz powtarzał z zaangażowaniem daną czynność wystarczająco długo, to wypracujesz sobie jej zrozumienie.

Nie ma możliwości, żebyśmy zebrali jakiekolwiek plony, bez troski o nie.  We wszystkim tak jest. Nie ważne czy to jest relacja z otoczeniem, czy praca z samym sobą. Staraj się tworzyć takie rozwiązania, jakie najbardziej są zgodne z Tobą.