Często uciekamy się do obrony struktur, które dają nam złudne poczucie bezpieczeństwa. Mogą to być zrzeszenia czy grupy, ale też wyobrażenia o nas samych, które sztucznie podtrzymujemy przy życiu. 🙃 Takie zbiory wzorców, są samoistniejącym bytem, żerującym na naszym strachu. Dostajemy złudzenie o nas samych, przez co nie musimy się ze sobą mierzyć. Żyjemy pod opieką fałszywych struktur, jednak wcale nie unikamy konsekwencji z tego tytułu. Takie obciążenia, doprowadzają do zaburzeń postrzegania i percepcji. Przez to, nie przyjmujemy prawdy o świecie i o nas samych. Siły równoważące dwoją się i troją, ale nie są w stanie uzyskać skutecznej przemiany. Podświadomość osoby wypiera każdy lęk ze świadomości wgłąb siebie, przez to ciągnie się on za nią bez końca.

Prawda ukazuje nam, nasz realny obraz. Akceptacja tego, co nas rani i nie odpowiada prawdziwej naturze, pozwala nam zmienić postawę wobec tego. Sprawi to, że przestaniesz generować powody swojego cierpienia i przeniesiesz się na inne linie czasowe. 😊

Każde doświadczenie zawiera w sobie część naszej istoty. Jeśli się ono nam podoba, to nie szukamy w nim podobieństa w nas samych. Jeśli jednak,  nam nie odpowiada, to przyjmujemy postawę obronną. Próbujemy z tym walczyć lub uciekamy.

JAK MOŻESZ UCIEKAĆ PRZED SAMYM SOBĄ?! Spróbuj przyjrzeć się temu i zrozumieć swoje wnętrze. 😎