Wspólna droga do samopoznania

Jak ona wygląda i czym się charakteryzuje?
•-~-~-~~~–~—>

Przebiega mniej więcej tak jak przedstawia strzałka powyżej i rozpoczyna się w miejscu zaistnienia relacji (spotkania dwóch lub więcej osób). Następnie prowadzona jest LINIOWO na podstawie różnicy potencjałów.

Co ona wyraża?

Wzorce zachowań, wzajemne przekonania, wierzenia, iluzje, uczucia i całą strukturę ego. Podczas relacji następuje przenikanie się wzajemnie dwóch lub więcej pól morfoenergetycznych.

Do czego to prowadzi?

Do wzajemnego samodoskonalenia/wzrostu. Do pracy nad sobą, ponieważ druga osoba jest odbiciem naszego wnętrza. Projektujemy na niej swoje lęki, pragnienia itd. Te, które mieliśmy i te, które powstają na bieżąco. Lokujemy w niej swoje uczucia i postrzegamy ich jakość.

Jak długo trwa relacja?

Dopóki nie wypełni swojego przeznaczenia. Czyli do czasu, aż nie odegramy WŁASNYCH ról we wspólnym doświadczeniu. Dla Ciebie może mieć ono całkowicie inne przesłanie i znaczenie. Pomimo tego, że będzie to ta sama sytuacja, każdy z Was będzie doświadczał odrębnych projekcji.

Co dokładnie oznacza “własnych ról” i kto ma wpływ na to, w jaki sposób się to odbywa?

Własnych dlatego, ponieważ posiadamy wolną wolę. Możemy więc dowolnie modyfikować swoje reakcje i wpływać na przebieg doświadczeń. Tak samo jak na decyzje drugiej osoby.

Kto decyduje o tym, że pojawiam się w czyimś życiu?

Zgodność.

Kto decyduje o tym, jak długo w nim zostanę?

Druga osoba. Tu jest właśnie paradoks. Wzajemna odpowiedzialność za samych siebie. Zaufanie do wspólnych kreacji, wiara i opanowanie. To Ty tworzysz drugą osobę, a ona Ciebie. Według tego na wzajemnie przyzwalacie.