Może to być na przykład osoba i jej ubiór, tak samo jak czyjś wygląd lub postawa. Może to być także idea, lub świadomość zbiorowa. Nie ważne. Wszystko co posiada jakąś RACJĘ uważa, że ma do niej jedyne prawo.

Gdy dojdzie do spotkania obu potencjałów, zaczyna się ujawniać wrogość wobec drugiej strony. Jest ona spowodowana nieuzasadnionym STRACHEM.

Ten kto odczuwa strach, może być na tyle chłonną jednostką, że przyjmuje większość negatywnych wzorców i postaw z otoczenia. Dlatego, przez większość czasu jest nastawiony agresywnie. Ma postawę obronną wobec świata.

Do czasu, aż tego nie przerobi tego w sobie, będzie doświadczać WEWNĘTRZNEGO KONFLIKTU, między swoim światem, a światem zewnętrznym. Czyli zmieni się dopiero, jak zrezygnuje z posiadania RACJI.

Moja racja, Bo już w nic nie wierzę – Dzień Świra VIDEO