Eliminowanie problemów i świadomość wszechświata. Zmiana przekonań i Świadome Ja.

Przeszłość, przyszłość i teraźniejszość istnieją równocześnie. To znaczy, że Twoje problemy i przeszłe doświadczenia, mają wpływ na Ciebie w chwili obecnej. Jeśli chcesz pozbyć się swoich problemów, musisz je zaakceptować. Wtedy możesz zauważyć, jaka emocja się za nimi kryje. Następnie zobaczysz ich przyczynę. A na samym końcu, ujrzysz rozwiązanie. Pamiętaj, że samo znalezienie rozwiązania, nie zmienia niczego! Musisz swój pomysł wprowadzić w życie. Zacząć robić, to co sam wybrałeś. Widzieć w jakim celu to robisz. Dopiero wtedy, zmienisz swoje życie.

To co nam nie pasuje, możemy zawsze porzucić. To znaczy, że zignorowanie problemu wcale go nie wyeliminuje, ale dopiero rozwiązanie go i odpuszczenie. Pozostawianie niepozałatwianych spraw, nie usuwa ich przyczyny z Twojego życia.

Porzucić możemy dopiero to, z czym daliśmy sobie radę.

Załatwiaj swoje sprawy do końca. Wszystko co robisz, doprowadzaj do skutku. Nie ważne czy są to problemy emocjonalne, zdrowotne czy egzystencjalne. Każde jest tym samym. Wszystkie mają przyczynę tylko w Tobie.

Emocje są przyczyną naszych sytuacji życiowych. Zrozum je, a zrozumiesz siebie! 😉

Tak jak na górze, tak i na dole. Emocje mają swoją przyczynę w przekonaniach, a przekonania mają swoją przyczynę w wierzeniach. Wszystkie istnieją osobno, i jednocześnie są ze sobą połączone. Tworzą jedność, i całość z osobna. Czyli poziom emocjonalny jest kompletny, mentalny również, ale wszystkie razem składają się na naszą osobowość. Jesteś tym, w co wierzysz.

Zbiór świadomości tworzy jedną świadomość. Oznacza to, że wszystkie z osobna, składają się na jedną całość. Świadomość osobista, świadomość rodziny, świadomość narodu, świadomość globalna. Są też świadomości różnych religii, fanów klubów sportowych, świadomość klasowa, świadomość naukowców itd. Jeśli świadomość jest wysoko rozwinięta, to jest JEDNIĄ. Jeśli nie, tworzy konflikty. Czyli jest od siebie odseparowana. Dlatego jesteśmy oddzieleni od Boga. Świadomość wysoko rozwinięta to taka, która akceptuje siebie w pełni. Dzięki temu, żyje w zgodzie ze sobą i pracuje na swój własny rozwój. Zauważa swoje błędy i wyciąga z nich naukę. Wspiera siebie w działaniu i wierzy w to co robi. Ma wzniosłe idee i dalekosiężne plany. Zna swój cel i dąży do niego.

Rozwój następuje podczas zmiany. Zmiana następuje podczas zatrzymania się. Dzięki temu świadomość może określić swoje położenie, swój aktualny stan, swoje myśli i emocje. Może ogarnąć siebie w pełni. Dopiero wtedy może się dalej rozwinąć. Sama wybiera, co zamierza zrobić, i WIE w jakim celu to robi.