Prawda uniwersalna jest niezdefiniowana i nie istnieje na wybrany temat. Prawda subiektywna, jest zaobserwowanym faktem z perspektywy jednostki. Istnieje również Prawda nieodkryta – Prawda o nas samych. To kim jesteśmy, definiujemy sami. Sami również redefiniujemy i tworzymy własną prawdę.

Dwa rodzaje Prawdy

To co zostało dokonane i jest obiektywnie potwierdzone, udowodnione naukowo lub empirycznie, jest Prawdą.

Prawda obiektywna to wiedza na temat tego, co rzeczywiście się wydarzyło. Nie jest zniekształcona przez postrzeganie jednostki. Prawda obiektywna jest rzeczywistym zdarzeniem.

Prawda ukryta jest niewyjaśniona, ale realna. Jest tym, co przydarzyło się jednostce, ale wciąż nie jest jasno zdefiniowane. Prawda ukryta jest zniekształcona przez postrzeganie jednostki. Jest subiektywnym doświadczeniem.

Jak poznać Prawdę?

To co jest realnym zdarzeniem jest Prawdą. Jeśli znajdujesz potwierdzenia w rzeczywistości na temat własnej prawdy, to przybliżasz się do poznania Prawdy uniwersalnej.

Prosta Prawda nie wymaga dużo wysiłku. Jest łatwa do przyjęcia i zrozumienia. Nie wymaga zbytniego wysiłku umysłowego i zastanawiania się.  Jest łatwa i lekka do zaakceptowania.

Trudna Prawda tworzy w nas opór i nie chcemy jej poznać.  Wymaga od nas wysiłku i pracy nad sobą. Trudna Prawda konfrontuje nas z własnymi wierzeniami i przekonaniami na temat świata.

Jak korzystać z Prawdy?

Wiedza jest esencją Prawdy. Dzięki niej, jesteśmy w stanie rozumieć większość mechanizmów naszego życia. Dzięki wiedzy, jesteśmy w stanie zauważyć i przewidzieć pewne zależności. Wiedza na temat Prawdy jest potężnym narzędziem w naszych rękach.

Wiedza na temat Prawdy to posiadanie wielu możliwości wyboru. To umiejętność spojrzenia z innej perspektywy i dopasowania się do niej. Wiedza o tym, co jest Prawdą, daje nam możliwość wyboru i podejmowania własnych, często sukcesywnych decyzji.

Zaburzenie widzenia Prawdy jest spowodowane odwracaniem uwagi od samego siebie. Natomiast, rozumienie Prawdy jest zaufaniem do samego siebie i pewnością wobec własnych przekonań.

Czy warto mówić Prawdę?

Z uwagi na to, że Prawda może być łatwa lub trudna do zaakceptowania, to czy warto mówić prawdę, zależy od nas samych i sytuacji w jakiej się znajdujemy. To kiedy powinniśmy mówić Prawdę jest naszą decyzją, którą należy skonfrontować z własnym sumieniem.

Każdy posiada własne motywy, dlatego warto dążyć do uświadomienia sobie własnych przekonań i opanować tendencje umysłu do wyciągania pochopnych wniosków. Im więcej rozumiemy o sobie samych, tym lepiej jesteśmy w stanie kreować własną rzeczywistość.