Wszystko to co robimy, jak mówimy i w jaki sposób reagujemy w naszym życiu, jest wynikiem naszych wzorców energetycznych.

Nieistotne co się wydarza. Istotne jest to, jaką wartość temu przypisujemy. Inaczej, jeśli żyjemy w poczuciu niedostatku, nawet dostatek jest dla nas niewystarczający. Blokujemy swój własny potencjał, kosztem utrzymania własnego stanu bycia.

Jeśli nie jesteś otwarty na świadomy rozwój, Twoje ciało emocjonalne, będzie miało władzę nad Twoim życiem.

Wszystko to co chciałbyś a nie możesz, wynika z blokad energetycznych, które sam na siebie nałożyłeś. W chwili ich zaakceptowania, jesteś w stanie je zmienić. Twoja moc kreacji zostanie przywrócona. Jeśli jednak utrzymujesz się w poprzednim odczuciu, to nie jesteś w stanie nawet ruszyć palcem.😎

Po prostu, jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu, musisz opuścić stan, w którym wcześniej się znajdowałeś.

Z kija bata nie ukręcisz. Mówiąc najprościej:

1. Przestań odczuwać to, co Ci nie odpowiada.

2. Znajdź sensowne wytłumaczenie na to, dlaczego tego nie chcesz.

3. Dopiero wtedy, będziesz mógł opuścić ten stan.

W ten sposób możemy korygować naszą rdzenną wibrację. Obserwacja samego siebie, daje nam możliwość samopoznania. Postaraj się zrozumieć siebie i pomóc sobie w życiu. 😊