Category: Pozytywne manifestacje.

Utylitaryzm w praktyce.

Naucz się robić więcej, dostając mniej. Wtedy robiąc mniej, dostaniesz WIĘCEJ. Kiedy zdecydujesz się bardziej wyrażać siebie, to będzie to wynikać z osiągnięcia WYŻSZEGO potencjału. Zebrałeś wystarczająco doświadczenia, aby zoptymalizować swoje działanie. Dzięki temu, to co robiłeś...