Category: Planowanie i wybór.

Manifestacja a skupienie i przekonania.

To wcale nie jest tak, że coś w magiczny sposób, materializuje się w naszej rzeczywistości. To wcale nie znaczy, że pojawiło się nagle, ani że istnieje nie wiadomo gdzie, pośród nieskończonej ilości równoległych rzeczywistości. 😆 Tak mówią...

Prawda: boli ale pomaga 

Często uciekamy się do obrony struktur, które dają nam złudne poczucie bezpieczeństwa. Mogą to być zrzeszenia czy grupy, ale też wyobrażenia o nas samych, które sztucznie podtrzymujemy przy życiu. 🙃 Takie zbiory wzorców, są samoistniejącym bytem, żerującym...

Tworzenie zamiaru i doprowadzenie kreacji do końca.

Chwila mocy jest TERAZ. 😁 Spróbuj odnaleźć w sobie chęć do działania. Nic nie musi być na już. Czasem poświęcamy wiele czasu na ukończenie swoich projektów. Postaraj się potraktować swoje plany, jak wyjście z domu po gazetę....

Prawo przyciągania i wychodzenie z negatywnych wzorców.

Codziennie w naszym życiu przyjmujemy określone role. Z reguły są one wpajane nam przez społeczeństwo. W czasie kształtowania się osobowości, młody człowiek po latach indoktrynizacji przez system i najbliższe otoczenie wychodzi do świata pełen strachu i wątpliwości....

Przyczyna i skutek, wybór a doświadczenie.

Widać jak na dłoni, że wszyscy działamy według pewnych schematów. Skłamałbym mówiąc, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Ale właśnie do tego skłania nas świadomość kolektywu. 😜 W naturze silniejszy wypiera słabszego, dlatego szukamy zbiorowości, które będą odpowiadać...