Category: Pamięć i wspomnienia.

Czy kłamstwo może być logiczne?

Okłamywanie siebie. Często z naszych ust padają słowa, które nie do końca zdają się być zgodne z rzeczywistością. Mogą co prawda mieć potwierdzenie w naszej postawie, jednak nie w naszych emocjach. Umysł logiczny-cudowne narzędzie dla definiowania rzeczywistości,...

Przekonania a rzeczywistość.

Cały wszechświat łączy się w sieć informacji. Czyli pamięć o wspólnych doświadczeniach. Pamięci się nie zapomina, można ją natomiast odtworzyć. To co nazywamy zapominaniem, jest w gruncie rzeczy utratą połączenia. Czyli osłabieniem wiązań energetycznych pomiędzy danymi podmiotami. Może...

Prawda: boli ale pomaga 

Często uciekamy się do obrony struktur, które dają nam złudne poczucie bezpieczeństwa. Mogą to być zrzeszenia czy grupy, ale też wyobrażenia o nas samych, które sztucznie podtrzymujemy przy życiu. 🙃 Takie zbiory wzorców, są samoistniejącym bytem, żerującym...

Powroty do przeszłości

Czasem przychodzi w życiu moment, kiedy pragniesz wrócić się do dawnych czasów. Nie ważne czy to stara miłość, uprawianie sportu, czy status społeczny. Jeśli nie wracamy samymi myślami, to wciąż mamy szansę, by zrealizować to z jeszcze...