Category: Pamięć i wspomnienia.

Okłamywanie siebie. Czy kłamstwo może być logiczne?

Okłamywanie siebie Często z naszych ust padają słowa, które nie do końca zdają się być zgodne z rzeczywistością. Mogą co prawda mieć potwierdzenie w naszej postawie, jednak nie w naszych emocjach. Umysł logiczny-cudowne narzędzie dla definiowania rzeczywistości,...

Przekonania a rzeczywistość.

Cały wszechświat łączy się w sieć informacji. Czyli pamięć o wspólnych doświadczeniach. Pamięci się nie zapomina, można ją natomiast odtworzyć. To co nazywamy zapominaniem, jest w gruncie rzeczy utratą połączenia. Czyli osłabieniem wiązań energetycznych pomiędzy danymi podmiotami. Może...

Prawda: boli ale pomaga 

Często uciekamy się do obrony struktur, które dają nam złudne poczucie bezpieczeństwa. Mogą to być zrzeszenia czy grupy, ale też wyobrażenia o nas samych, które sztucznie podtrzymujemy przy życiu. 🙃 Takie zbiory wzorców, są samoistniejącym bytem, żerującym...