Category: Zmiana postawy i transformacja przekonań.

Prawda: boli ale pomaga 

Często uciekamy się do obrony struktur, które dają nam złudne poczucie bezpieczeństwa. Mogą to być zrzeszenia czy grupy, ale też wyobrażenia o nas samych, które sztucznie podtrzymujemy przy życiu. 🙃 Takie zbiory wzorców, są samoistniejącym bytem, żerującym...

Tworzenie zamiaru i doprowadzenie kreacji do końca.

Chwila mocy jest TERAZ. 😁 Spróbuj odnaleźć w sobie chęć do działania. Nic nie musi być na już. Czasem poświęcamy wiele czasu na ukończenie swoich projektów. Postaraj się potraktować swoje plany, jak wyjście z domu po gazetę....